ЗА НАС

За нас
Про Колект Словения беше основана като дъщерна фирма на Словенската Банка за Експорт и Развитие през пролетта на 2004. Скоро след това бяха учредени и дружествата в другите страни от Югоизточна Европа За нашето ефективното събиране на вземания имаме признанието на широка мрежа от световни колекторски агенции. Все пак, нашето внимание е насочено към Югоизточна Европа, където се намират членовете на групата Про Колект.

Паралелно с интензивното разширяване на групата, ние разширяваме обхвата на предлаганите от нас услуги за бизнеса. Про Колект има ясна визия - в допълнение към основната ни дейност по събиране на вземания да предлагаме и други качествени услуги: надеждни кредитни доклади за фирми, консултации по управление, съвети във всички етапи на съдебни спорове, както и в други области. Можете да разчитате на специализираната ни помощ при учредяването на дружества от всякакъв вид в Югоизточна Европа.

Групата Про Колект е международно признат експерт по извънсъдебно събиране на вземания.

Териториално покритие

Принадлежността на групата Про Колект към голямата мрежа от колекторски агенции в целия свят ни дава възможност да разширим обхвата на нашата дейност, съобразявайки се с потребностите на нашите клиенти. Активното събиране на дългове от фирмите от групата Про Колект и нейните партньори се извършваше в над 70 страни. Включването ни в тази световна мрежа ни позволява да разпростираме нашите услуги на територията на повече от 120 страни по света.