НАШИТЕ УСЛУГИ

Наши клиенти

са компании

от всички

континенти.

Collections image

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Личният подход е от голямо значение за успешното събиране на вземания.

Boni image

Кредитни доклади

Актуалните кредитни доклади са превенция на бизнес риска.

npl image

МОНИТОРИНГ

Процедурата мониторинг ще Ви предоставя информация за ключови промени през цялата година на Вашите бизнес партньори.