ЗА НАС

За нас
Про Колект Словения беше основана като дъщерна фирма на Словенската Банка за Експорт и Развитие през пролетта на 2004. Скоро след това бяха учредени и дружествата в другите страни от Югоизточна Европа За нашето ефективното събиране на вземания имаме признанието на широка мрежа от световни колекторски агенции. Все пак, нашето внимание е насочено към Югоизточна Европа, където се намират членовете на групата Про Колект.

In parallel with the intensive expansion of the group, we are expanding the range of services we offer for businesses. Pro Kolect has a clear vision - in addition to our main debt collection activity, to offer other quality services: reliable credit reports for companies, management consulting, advice in all stages of litigation, as well as in other areas. You can count on our specialized assistance in setting up companies of any kind in South-Eastern Europe.

about us image

The Pro Kolect Group is an internationally recognized expert in out-of-court debt collection. In 2023, Pro Collect joined the Atradius Group through its subsidiary Atradius Collections.

Териториално покритие

Принадлежността на групата Про Колект към голямата мрежа от колекторски агенции в целия свят ни дава възможност да разширим обхвата на нашата дейност, съобразявайки се с потребностите на нашите клиенти. Активното събиране на дългове от фирмите от групата Про Колект и нейните партньори се извършваше в над 70 страни. Включването ни в тази световна мрежа ни позволява да разпростираме нашите услуги на територията на повече от 120 страни по света.

За Атрадиус Кълекшънс

Чрез своето присъствие в 40 държави, Атрадиус Кълекшънс предоставя услуги по събиране на вземания по търговски фактури в 96% от държавите по света. Широкият обхват на услугите, вариращи от аутсорсинг на управление на вземания и събиране за трети страни до съдебно събиране, помага на компаниите по целия свят ефективно да събират забавени плащания и да управляват вземанията си.