СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Реалният бизнес завършва с ПЛАЩАНЕ.
Слабата финансова дисцплина, особено при междуфирмените разплащания е сериозен проблем на съвременния бизнес, който засяга всички търговски предприятия. Като резултат от забавяне на плащанията от страна на партньорите или липсата на такива, за дружествата възникват проблеми с ликвидността, което се отразява на резултатите от дейността и води до невъзможност те от своя страна да обслужват задълженията си навреме. По този начин всички се оказват въвлечени в порочния кръг на взаимна задлъжнялост.

Слабата финансова дисцплина, особено при междуфирмените разплащания е сериозен проблем на съвременния бизнес, който засяга всички търговски предприятия. Като резултат от забавяне на плащанията от страна на партньорите или липсата на такива, за дружествата възникват проблеми с ликвидността, което се отразява на резултатите от дейността и води до невъзможност те от своя страна да обслужват задълженията си навреме. По този начин всички се оказват въвлечени в порочния кръг на взаимна задлъжнялост.

 

Не е изненада, че над 80 процента от случаите по събиране на вземания се разрешават извънсъдебно, чрез специализирани агенци и фирми като Про Колект. Чрез нашите партньори сме в състояние да осигурим събиране на вземанията на нашите клиенти в повече от 120 страни по света.

 

Работата по отделните случаи започва с проверка на състоянието на длъжниците и предприемане на съответни действия, съобразно тяхното финасово състояние и възможностите им за разплащане. Нашите основни стъпки по събиране на вземанията се свеждат до:

 

  • Проверка на състоянието на длъжника
  • Изпращане на писмени напомняния
  • Разговори с длъжника по телефона
  • Посещения на длъжника

 

Всеизвестно е, че ефективността на събиране на вземанията зависи от навременните и уместни действия. Колкото по-дълго чака кредиторът преди да предприеме действия, толкова е по-малка вероятността дългът да бъде върнат.

about us image

Личният подход е от голямо значение за успешното събиране на вземания.