Нека станем партньори

За да улесним началото на нашето сътрудничество, по-долу сме подготвили:

  • Въпросници за изготвяне на договори за събиране на вземания и за поръчка на кредитни доклади
  • Бланки за поръчки на събиране на вземания и за поръчки на кредитни доклади

Попълнете и ни ги изпратете

Свържете се с нас за да Ви помогнем да съберете вземанията си или ако се нуждаете от актуална и качествена кредитна информация за Вашите партньори.